Vi har nu i mere end et halvt år brugt Viscolonen til at styre vandtilsætningen til vore forskellige fiberarmerede betoner med rigtig gode resultater.
Bendt Aarup,R & D manager. Hi-CON A/S

Convi Produkter3

Automatiseret kvalitetsstyring til processtyring

Visco Probe AutoControl er udviklet til processtyringsanlæg – med simpelt interface til processtyring.

Få et målingsbaseret automatisk produktionsforløb og en målingsbaseret kvalitetssikringsproces. Kvalitet optimeres automatisk ud fra objektiv måling af konsistens (reologi) og dokumenteres. 

En Visco Probe AutoControl vil styrke kvaliteten på følgende måde:

  • Blandingen optimeres ud fra konsistens: Visco Probe Control foretager vandberegning og meddeler processtyringen hvor meget vand, der skal doseres. Nøgletal som V/C tal, viskositet og flydespænding registres og giver et godt grundlag for en vurdering af styrkeudvikling.
  • Automatisk indkøring af recepter: Ved én testblanding findes og registreres alle receptafhængige værdier.
  • Fejlsøgning: Mulighed for fejlsøgning i produktionsforløb mhp. optimering og feedback til kvalitetsafdeling.
  • Produktets kvalitet: Større ensartethed i leveringer, der indstilles ud fra ønsket konsistens. Kvaliteten justeres ud fra Visco Probens måling af konsistens(reologi) - før levering til støbning.
  • Produktionsspild: Kasserede blandinger minimeres pga. den automatiske optimering af blandinger.
  • Dokumentation: Der gives feedback til kvalitetsafdeling. Dokumenteret erfaring indlejres i recepter.

 

Sådan kommer I nemt i gang med at styrke kvalitetssikringen

Processtyringssystemets interface programmeres til kommunikation, så der kan udveksles data fra produktionsanlæggets styresystem til Visco Probe Control. Visco Proben installeres, og operatør gives en todages introduktion til praksis med Visco Probe.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for rådgivning eller kontakt nærmeste forhandler.

Se konsistens-måling animeret

Visco Proben doserer vand udfra måling af konsistens. Se hvordan.

Kontakt os

- for information, rådgivning og salg.

Tel. +45 66 18 20 26.
E-mail:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

AutoControl

– med og uden Visco Probe AutoControl.

Download produktblad.

Udfordring ved processtyret produktion

Kvalitet justeres ud fra måling af fugt/ vand-indhold. Ingen pålidelig objektiv kontrol.

Konsekvens: Leveret beton til støbning er fejlbehæftet.
Pga. tidsforskydning i feedback til produktionsanlæg, produceres der yderligere fejlbehæftet beton, der evt. må kasseres.

Blandecyclus Visco Probe

Se blandecyclus med Visco Probe Kvalitetssikring.