Vi har nu i mere end et halvt år brugt Viscolonen til at styre vandtilsætningen til vore forskellige fiberarmerede betoner med rigtig gode resultater.
Bendt Aarup,R & D manager. Hi-CON A/S

Blanding

Sådan virker det

Metoden går ud på at fastlægge flydespænding og viskositet direkte under stoffets produktion, så konsistensmålingen kan indgå som et element i styringen af fremstillingsprocessen - og dermed kvalitetssikre produktet før levering til støbning.

Visco Proben måler to værdier

Metoden til konsistensmåling tager udgangspunkt i læren om stoffers reologi, og sigter specielt på stoffer, der følger Binghams model. Her gælder det at deres flydeegenskaber kan fastlægges ved to værdier:

  • Flydespændingen angiver den nødvendige påvirkning for
    stoffet begynder at flyde
  • Viskositeten angiver flydemodstanden som funktion af flydehastigheden

 

Installation

Visco Proben monteres i blanderen. Sonden monteres på blanderens røreværk, og Basen monteres i blanderens overdækning. Den medleverede software installeres på en pc. Basen kobles via et netværkskabel og en RS232/485 converter til pc'en.

Den medleverede software bearbejder, registrerer og viser de målte data. Visningen i et let forståeligt brugerinterface sikrer god overskuelighed af måledata.

Sådan virker det


Visco Proben doserer vand ud fra måling af konsistens. Se hvordan.