Vi har nu i mere end et halvt år brugt Viscolonen til at styre vandtilsætningen til vore forskellige fiberarmerede betoner med rigtig gode resultater.
Bendt Aarup,R & D manager. Hi-CON A/S

Beton armering 4

V/C-tal og wattmeter alene sikrer ikke kvalitet

Objektiv kvalitetssikring er ikke et spørgsmål om enten-eller, men om både-og. Kvalitetssikringen styrkes med en Visco Probe-løsning, der disponerer vandmængde, og blandingen optimeres både ud fra data indsamlet af fugtmålingsudstyr og måling af viskositet og flydespænding.

I betonindustrien er muligheden for at supplere sin kvalitetsstyring baseret på konsistensmåling i blandeprocessen stadig en relativ nyhed.
Den gængse praksis baserer sig primært på fugtmåling med V/C-tal eller wattmeter, men fugtmåling kan ikke i sig selv sikre kvaliteten ud fra objektive kriterier.


Kvalitetssikring

- en udfordring i både manuelt og processtyrede anlæg

Udfordringen i et manuelt produktionsforløb er at sikre og kontrollere kvaliteten ud fra objektive kriterier; produktionen er baseret på operatørens observation, og kvaliteten justeres ud fra operatørens subjektive vurdering af vandindhold og den varierende praksis.

I et processtyret produktionsforløb baseres kvalitetsstyring på måling af blandingens fugt/vandindhold. Udfordringen her er, at måling af V/C-tal, evt. wattmetervisning og disponering ud fra disse ikke er en objektiv og pålidelig kontrol til sikring af en korrekt blanding.

Konsekvensen i begge produktionsforløb er, at leveret beton til støbning kan være fejlbehæftet. Pga. tidsforskydning i støbehallens feedback til produktionsanlægget - om vandindhold skal øges eller mindskes - produceres der ofte yderligere fejlbehæftet beton, der ligeledes må kasseres, før en fejlretning finder sted.

 

Visco Proben som supplement til fugtmåling

Visco Proben giver:

  • Fastlæggelse af betonens kvalitet baseret på konsistens (reologiske) målinger.
  • Justering af betonens konsistens (reologi), inden den forlader blanderen.
  • Valide målinger af betonens konsistens (reologi) umiddelbart før, den forlader blanderen.
  • Automatisk optimering af konsistensstyringen.
  • Fuldt dokumentation af betonens konsistens (reologi) på det tidspunkt, den forlader blanderen.
  • Mulighed for efterbearbejdning af dokumentation til erfaringsopbygning.
  • Et godt bidrag til kvalitetssikringen.

Se alle Visco Probe-løsninger til kvalitetskontrol med konsistensmåling.

Convi er forhandler af det tyske firma IMKOs udstyr til fugtmåling.

 

Dokumentation - og vore kunders erfaring

Den dokumenterede effekt af metoden til konsistensmåling, der anvendes i Visco Proben, understøttes af en lang række kunders positive erfaringer.

Se konsistens-måling animeret

Visco Proben doserer vand udfra måling af konsistens. Se hvordan.

Sådan virker det


Visco Proben doserer vand ud fra måling af konsistens. Se hvordan.