Vi har nu i mere end et halvt år brugt Viscolonen til at styre vandtilsætningen til vore forskellige fiberarmerede betoner med rigtig gode resultater.
Bendt Aarup,R & D manager. Hi-CON A/S

Convi Produkter4

Integreret konsistensbaseret kvalitetsstyring

Få automatisk konsistensstyring fuldt integreret i anlæg – uden indgreb i processtyring. Kvaliteten optimeres automatisk ud fra objektiv måling af konsistens (reologi) og dokumenteres.

Med en Viscolone vil kvalitetssikringen styrkes på følgende måde:

  • Blandingen optimeres ud fra konsistens: Blanding optimeres ud fra konsistens
  • Viscolone foretager vandberegning og doserer vand. Viscolone disponerer, på basis af recept og satsstørrelse, vandindhold ud fra måling af konsistens (reologiske) værdier og giver input til manuel regulering af superplastificering.
    Nøgletal som V/C tal, viskositet og flydespænding registreres og giver grundlag for en god vurdering af styrkeudvikling. Automatisk tendensregulering af vandberegning på basis af tidligere målinger.
  • Automatisk indkøring af recepter: Ved én testblanding findes og registreres alle receptafhængige værdier.
  • Fejlsøgning: mulighed for fejlsøgning i produktionsforløb mhp. optimering og feedback til kvalitetsafdeling.
  • Produktets kvalitet: Større ensartethed i leveringer, der indstilles ud fra ønsket konsistens. Kvaliteten justeres ud fra Visco Probens måling af konsistens (reologi) - før levering til støbning.
  • Produktionsspild: Kasserede blandinger minimeres pga. den automatiske optimering af blandinger.
  • Dokumentation: Der gives feedback til kvalitetsafdeling. Dokumenteret erfaring indlejres i recepter.

 

Kom nemt i gang med at styrke kvalitetssikringen

Installation og implementering af Visco Probe Måleudstyr og Visco Probe Control samt interaktion i anlæg. To dages introduktion af blandemester samt en dags opfølgende kvalitetstjek på anlæg, integration og drift.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for rådgivning eller kontakt nærmeste forhandler.

Se konsistens-måling animeret

Visco Proben doserer vand udfra måling af konsistens. Se hvordan.

Kontakt os

- for information, rådgivning og salg.

Tel. +45 66 18 20 26.
E-mail:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Viscolone

– med og uden Viscolone.

Download produktblad.

Udfordring ved processtyret produktion

Kvalitet justeres ud fra måling af fugt/ vand-indhold. Ingen pålidelig objektiv kontrol.

Konsekvens: Leveret beton til støbning er fejlbehæftet.
Pga. tidsforskydning i feedback til produktionsanlæg, produceres der yderligere fejlbehæftet beton, der evt. må kasseres.

Blandecyclus Visco Probe

Se blandecyclus med Visco Probe Kvalitetssikring.